قدرت سرزندگی گیاهان

0
9

fatemeh karimiوجود درختی با گلهای رنگی در میان کوچه های هرمز که با سیمان پوشیده شده است موجب شده روح تازه ایی در میان خاکستری غالب کوچه ها دمیده شود و سبب تنوع  بصری، سرزندگی و شادابی معبر شده است. استفاده از گیاهان با توجه به تنوع رنگ و بافتی که دارند این امکان را فراهم می کنند که به سادگی و با هزینه پایین کیفیت بافتهای کم ارزش شهری بهبود یابد.

  Vitality effect of plants
عکس: فاطمه کریمی / بافت کوچه ها / جزیره هرمز / بهمن ۱۳۹۴

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید