USA Pavilion Facadeقدرتِ نمای بیرونی غرفه آمریکا در تعریف عنصری افقی – استفاده از گیاه و محصولات کشاورزی- در سطح عمود است و همین نگاه آشنازدایانه، تصوری جدید را در فهم و توجه مخاطب به زمین و اهمیت آن می سازد. از سویی دیگر با توجه به اصلِ هماهنگی میان مفهوم و معنا که یکی از برجسته ترین عوامل امتیاز آور برای خوانش یک اثر هنری است، باید گفت طراحی غرفه آمریکا از ممتازترین طرح هایی است که به روشنی می توان شعارِ اکسپوی میلان تحتِ عنوان «تغذیه زمین، انرژی برای حیات» را از آن دریافت.

USA pavilion Facade, remarkable and intelligent
عکس: حامد سلیمان‌زاده / غرفه آمریکا / اکسپوی ۲۰۱۵میلان / شهریور ۱۳۹۴

نمونه خوب

0/5 ( 0 نظر )

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید