جستجو
Close this search box.

{rtl_start}

{مشخصات فردی (نام):3.3} عزیز، پرداخت وجه از سوی شما ناموفق بوده است.

وضعیت کامل فرآیند ثبت نام شما به این شرح است:

نام و نام خانوادگی: {مشخصات فردی (نام):3.3}
کد ملی: {کد ملی:5}
پست الکترونیکی: {ایمیل:34}
وضعیت واریز وجه: تکمیل نشده
شماره تراکنش: {transaction_id}
وضعیت پرداخت: {payment_status}

وضعیت پرداخت شما {payment_status} ثبت شده، بنابراین می بایست دوباره نسبت به پرداخت وجه اقدام نمایید. وجه پرداختی توسط شما حداکثر طی ۷۲ ساعت آینده به حساب شما بر می گردد. در صورت عدم بازگشت وجه از طریق فرم تماس با ما مکاتبه نمایید.

{rtl_end}