خانه برچسب‌ها گمانه زنی

برچسب: گمانه زنی

نماینده کدام طیف از معماران، برنده جایزه پریتزکِر 2017 خواهد بود؟

نماینده کدام طیف از معماران، برنده جایزه پریتزکِر ۲۰۱۷ خواهد بود؟

0
با آغاز سال 2017 گمانها درباره‌ برنده‌ بعدی جایزه‌ پریتزکِر شروع خواهد شد. معلوم نیست هیئت داوران در این دوره جایزه را به چه طیفی از معماران خواهند داد؟