خانه برچسب‌ها گرم و خشک

برچسب: گرم و خشک

چگونگی طراحی مناظر پایدار در آب و هوای گرم و خشک

چگونگی طراحی مناظر پایدار در آب و هوای گرم و خشک

این مطلب نقطه شروعی است تا اهمیت انتخاب مصالح بومی را بازنمایی کنند و نشان می دهد که چگونه مداخلات کوچک می تواند یک طرح را در یک محیط گرم و خشک ایجاد کند.
طراحی بومی بیمارستان عمومی در نیجریه

طراحی بومی بیمارستان عمومی در نیجریه

این پروژه توسط چینی ها و دولت نیجریه با هدف ساخت یک بیمارستان عمومی در مقیاس بزرگ به منظور بهبود و ارتقاء تجهیزات پزشکی محلی به شیوه سنتی ساخته شده است.