خانه برچسب‌ها کشاورزی شهری

برچسب: کشاورزی شهری

راههای آوردن سبزینگی به درون یک شهر

راههای آوردن سبزینگی به درون یک شهر

ما انسانها نیاز به تعامل با زندگی گیاهی اطرافمان داریم. استعداد انسان، راههایی در مناطق شهری و حومه ای به وجود آورده تا سبزینگی گیاهان را به ما نزدیکتر کند.
پروژه های برتر شهری در جهان

پروژه های برتر شهری در جهان

در پروژه های شهری، همواره شرایطی گوناگونی برای تاثیرگذاری بر طراحی وجود دارد. این مطلب به معرفی پروژه های برتر شهری با طراحی های منحصربفرد می پردازد.