خانه برچسب‌ها کالری

برچسب: کالری

برج ۱۰ کالری کاری از استودیو سوپرماشین

برج ۱۰ کالری کاری از استودیو سوپرماشین

0
نام این المان بر اساس انرژی که شخص برای بالارفتن از آن مصرف می کند، گذاشته شده است. بالارفتن از پایین تا بالای برج با سرعت نرمال 10 کالری انرژی مصرف می کند.