خانه برچسب‌ها کاشت نامناسب

برچسب: کاشت نامناسب

توجه به قطر تاج و تاثیر آن در کاشت

توجه به قطر تاج و تاثیر آن در کاشت

0
عدم توجه به قطر‌ تاج و کاشت درخت نزدیک به لبه باغچه باعث مشکلاتی می شود. قطر تاج درختان ممکن است راه عبوری را مسدود کرده و در رفت و آمد مشکل ایجاد کنند.