خانه برچسب‌ها چرخه طبیعی

برچسب: چرخه طبیعی

یاسمین عباس

یاسمین عباس

اگر بتوانیم فضاهای بازیافت زباله را به عنوان بخشی از چرخه طبیعی شهر تعریف کنیم این فضاها به فضاهایی ارزشمند برای تولید مجدد محصول تبدیل می‌شوند. یاسمین عباس