خانه برچسب‌ها چارت درسی

برچسب: چارت درسی

گزارش نشست تجربه معماری منظر در دانشگاه تورنتو

گزارش نشست تجربه معماری منظر در دانشگاه تورنتو

در اولین نشست از مجموعه نشستهای تجربه آموزش معماری منظر، دانشگاه تورنتو و چارت درسی، فرصتهای شغلی، روند طراحی در طول ترم آن و نرم افزارهای کاربردی معرفی شد.