خانه برچسب‌ها پریتزکِر

برچسب: پریتزکِر

نماینده کدام طیف از معماران، برنده جایزه پریتزکِر 2017 خواهد بود؟

نماینده کدام طیف از معماران، برنده جایزه پریتزکِر ۲۰۱۷ خواهد بود؟

با آغاز سال 2017 گمانها درباره‌ برنده‌ بعدی جایزه‌ پریتزکِر شروع خواهد شد. معلوم نیست هیئت داوران در این دوره جایزه را به چه طیفی از معماران خواهند داد؟