خانه برچسب‌ها پرونده سفر هند

برچسب: پرونده سفر هند

پرونده منظر سرزمین هند

پرونده منظر سرزمین هند

سفری پژوهشی به سرپرستی دکتر محمدرضا مهربانی گلزار به منظور شناخت منظرهای گوناگون هند برگزار شد که مقالات این پرونده حاصل فعالیتهای پژوهشی آن سفر است.