خانه برچسب‌ها پرونده سفر هند

برچسب: پرونده سفر هند

پرونده منظر سرزمین هند

پرونده منظر سرزمین هند

0
سفری پژوهشی به سرپرستی دکتر محمدرضا مهربانی گلزار به منظور شناخت منظرهای گوناگون هند برگزار شد که مقالات این پرونده حاصل فعالیتهای پژوهشی آن سفر است.