خانه برچسب‌ها نیتروژن

برچسب: نیتروژن

تاثیر نحوه هدایت جریانهای آبی بر حفظ میزان نیتروژن

تاثیر نحوه هدایت جریانهای آبی بر حفظ میزان نیتروژن

0
نیترات در جریان آبیِ مدفون، به طور متوسط 18 مرتبه نسبت به جریان آبی روباز، مسافت بیشتری را قبل از خارج شدن طی می کند. دفن کردن جذب نیتروژن را کاهش می دهد.
تاثیر تالابهای مصنوعی بر کیفیت روان آبها

تاثیر تالابهای مصنوعی بر کیفیت روان آبها

0
خارج شدن حداکثر جامدات معلق از روان‌ آبها در طول تابستان، منجر به کاهش میزان فسفر، نیتروژن و مواد جامد معلق در این روان‌ آبها در طول سال می گردد.