خانه برچسب‌ها منظر

برچسب: منظر

آن ویستون اسپیرن

آن ویستون اسپیرن

منظر، تعاملی بین مردم و مکان است؛ که در مشارکتی پویا موجب معنا بخشی به یکدیگر می شوند. آن ویستون اسپیرن - معمار منظر
آیا طراحی با دست، یک استعداد ذاتی است؟

آیا طراحی با دست، یک استعداد ذاتی است؟

آیا طراحی با دست آزاد یک استعداد ذاتی است؟ آیا یک فرد از ابتدا یک هنرمند بزرگ و یا معمار متولد می شود؟ یا اینکه ما باید، خودمان برای بهبود مهارت های طراحی تلاش کنیم؟
گزارش اولین نشست منظر دیسیپلین آینده

گزارش اولین نشست منظر دیسیپلین آینده

معماری منظر اکنون یک دیسیپلین است که دارای شخصیت علمی برای خود بوده و می تواند موضوعی برای علم باشد بدین ترتیب روش ها و فلسفه مخصوص به خود را داراست.
ویلیام کنت

ویلیام کنت

باغسازی در خدمت آفرینش منظر است. ویلیام کنت - معمار منظر
کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی

کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی

کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی در اسفندماه 1394 در تهران برگزار خواهد شد. ارائه گواهینامه های معتبر و پوشش حوزه منظر از مزایای آن است.
در آمدی بر موضوع “منظر، انسان و جامعه”

در آمدی بر موضوع “منظر، انسان و جامعه”

در موضوع منظر، انسان و جامعه، حضور مردم به عنوان عنصری در منظر شهری مهم است. انسان در فعالیتهای اجتماعی به فضاها و عناصری خاص برای ایجاد تعامل نیاز دارد.