خانه برچسب‌ها منظر مرگ

برچسب: منظر مرگ

قبرستان ماسوله، فضایی عجین شده با زندگی روزانه

قبرستان ماسوله، فضایی عجین شده با زندگی روزانه

قبرستان ماسوله در مجاورت مسجد و در مسیر تردد اهالی است. عابرین برای رسیدن به مقصد از این فضا عبور کرده و در مناسبت های خاص نیز به مثابه فضای باز جمعی عمل می کند.