خانه برچسب‌ها منظر آیینی

برچسب: منظر آیینی

منظر مردمی

منظر مردمی

فرش کردن هر روزه این مکان در اوقات شرعی نشان از باورهای عمیق آیینی و مردمی این دیار دارد. منظر این مکان حاصل حضور مستقیم مردم در شکل دهی به فضاست.