خانه برچسب‌ها منطقه صنعتی

برچسب: منطقه صنعتی

ایجاد سرزندگی با ساخت دو پارک در بوستون

ایجاد سرزندگی با ساخت دو پارک در بوستون

پارکی جیبی به نام "خیابان آهنی" و پارک محله ای بزرگ به نام "مرکز کانال" با طرحهای سازگار با روح جامعه و نوآورانه خود شروع به زینت بخشیدن به بوستون کرده اند.
احیاء منطقه صنعتی در جزیره کوکاتو

احیاء منطقه صنعتی در جزیره کوکاتو

0
جزیره کوکاتو در استرالیا تغییراتی را پشت سر گذاشته است. این جزیره کوچک در بندرگاه سیدنی ماهیتی صنعتی داشته و پس از احیاء به یک پارک شهری جذاب تبدیل شده است.