خانه برچسب‌ها منطقه صنعتی

برچسب: منطقه صنعتی

ایجاد سرزندگی با ساخت دو پارک در بوستون

ایجاد سرزندگی با ساخت دو پارک در بوستون

پارکی جیبی به نام "خیابان آهنی" و پارک محله ای بزرگ به نام "مرکز کانال" با طرحهای سازگار با روح جامعه و نوآورانه خود شروع به زینت بخشیدن به بوستون کرده اند.
احیاء منطقه صنعتی در جزیره کوکاتو

احیاء منطقه صنعتی در جزیره کوکاتو

جزیره کوکاتو در استرالیا تغییراتی را پشت سر گذاشته است. این جزیره کوچک در بندرگاه سیدنی ماهیتی صنعتی داشته و پس از احیاء به یک پارک شهری جذاب تبدیل شده است.