خانه برچسب‌ها مصالح سنگی

برچسب: مصالح سنگی

کرت بندی با مصالح بومی

کرت بندی با مصالح بومی

در دژ عامر، کرت بندی و هندسه‌ بندی باغچه ها قابل مشاهده است و می توان با این تکنیک در طراحی امروزه در زمینهای بزرگ به سبزینگی موجود نظم داد.
نمادی از سنگ کلید قوس در نماهای غیرسنگی روسیه

نمادی از سنگ کلید قوس در نماهای غیرسنگی روسیه

سنگ کلید قوس در طول سالیان به نماد هویت ساز و بومی در روسیه تبدیل شده، به طوری که حتی در نمای ساختمانی که سنگی نیست، به عنوان عامل وحدت بخش خودنمایی می کند.

فتوکامنت