خانه برچسب‌ها مردم پولدار

برچسب: مردم پولدار

ویلیام موریس

ویلیام موریس

0
به یاد داشته باشید که مردم پولدار مجبور نیستند در خانه های زشت زندگی کنند، اما آنها در خانه های زشتی زندگی می کنند که بساز بفروش ها به اسم خانه خوب به آنها قالب می کنند. ویلیام موریس - فعال اجتماعی