خانه برچسب‌ها مدول

برچسب: مدول

پیشنهاد یک مدول برای مطالعه و تعامل

پیشنهاد یک مدول برای مطالعه و تعامل

0
این مدول مستقل پایه، یک مکعب بتنی است و می تواند یک فضای مطالعه و فضایی برای گردهمایی را فراهم کند. این نمونه اولیه می تواند با ترکیب با سایر مدول ها توسعه یابد، در نتیجه در برگیری فضای بیرونی را افزایش می دهد.
احیاء و بازیابی طبیعت در طراحی محوطه دانشگاه

احیاء و بازیابی طبیعت در طراحی محوطه دانشگاه

0
بیان دوباره طبیعت در محوطه دانشگاه تیکیو با استفاده از تکرار الگویی مربع‌ پیاده شده است. ایده اصلی، بیانی‌ از تابش نور خورشید در بین شاخ و برگ درختان بود.