برچسب: مدول

پیشنهاد یک مدول برای مطالعه و تعامل
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه
  • ۰

    پیشنهاد یک مدول برای مطالعه و تعامل

    این مدول مستقل پایه، یک مکعب بتنی است و می تواند یک فضای مطالعه و فضایی برای گردهمایی را فراهم کند. این نمونه اولیه می تواند با ترکیب با سایر مدول ها توسعه یابد، در نتیجه در برگیری فضای بیرونی را افزایش می دهد.