خانه برچسب‌ها مانیتورینگ

برچسب: مانیتورینگ

مانیتورینگ فعال منظر و بنا

مانیتورینگ فعال منظر و بنا

فناوری مانیتورینگ می تواند بدون دخالت انسان (در محیط حساسی مانند تالاب) اطلاعات لازم را جمع آوری و در صورت لزوم (تخریب یا تغییرات آب و هوایی) هشدار دهد.