خانه برچسب‌ها فارس

برچسب: فارس

پرونده منظر سرزمین فارس

پرونده منظر سرزمین فارس

0
دو سفر این پرونده به منظور بازدید و پژوهش میدانی از بناها و سایتهای تاریخی برای شناخت منظر سرزمین فارس توسط دانشجویان معماری و معماری منظر صورت گرفت.