خانه برچسب‌ها شهرداری

برچسب: شهرداری

تالار کنفرانس شهرداری لوسنا

تالار کنفرانس شهرداری لوسنا

تالار کنفرانس شهری لورسنا، اهمیت همجواری رودخانه را نشان می دهد. منظر این پروژه به خوبی با موقعیت آب و هوایی نامتعادل محیطی عجین شده است.
ایجاد تاسیسات بدون برنامه ریزی

ایجاد تاسیسات بدون برنامه ریزی

تخریب مسیرهای ارتباطی به دلیل ایجاد تاسیسات جدید برای روستا، هزینه‌ای دوچندان را از لحاظ نیروی کار و مصالح به روستا تحمیل می کند.
بی عدالتی در توزیع فضای سبز در شهر دوبلین

بی عدالتی در توزیع فضای سبز در شهر دوبلین

تحقیقی در شهر دوبلین نشان می دهد که ارتباط قابل ملاحظه ای میان وضعیت اجتماعی - اقتصادی یک منطقه و میزان فضای سبز موجود در آنجا وجود دارد.