خانه برچسب‌ها سلامت

برچسب: سلامت

ویلیام اچ وایت

ویلیام اچ وایت

0
سلامت شهر را می توان با میزان سرزندگی و پویایی خیابان ها و فضاهای عمومی آن اندازه گیری کرد. ویلیام اچ وایت - جامعه شناس شهری