خانه برچسب‌ها زندگی همگانی

برچسب: زندگی همگانی

فراخوان کتابخوانی، چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم؟

فراخوان کتابخوانی، چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم؟

اولین نشست از مجموعه نشست‌های کتابخوانی سایت معمار منظر، به معرفی، نقد و بررسی کتاب «چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم» نوشته یان گل اختصاص خواهد داشت.