خانه برچسب‌ها زمینه تاریخی

برچسب: زمینه تاریخی

غرفه جدید بندر روتردام، ایجاد طرحی های-تک در زمینه ای تاریخی

غرفه جدید بندر روتردام، ایجاد طرحی های-تک در زمینه ای تاریخی

شهرداری روتردام در حال سرمایه گذاری و تلاش برای ایجاد حال و هوای مسکونی است که با کمک این غرفه و زندگی پذیر کردن و سبزینگی این ناحیه دریایی انجام می شود.