خانه برچسب‌ها روسیه

برچسب: روسیه

آموزش معماری منظر در محیط طبیعی

آموزش معماری منظر در محیط طبیعی

0
آموزش انسانها در حین ارتباط با فضاهای طبیعی از اهداف منظر است. جنگل طبیعی در تپه گنجشکها در مسکو با قرار دادن تنه های درختان مختلف آنها را معرفی کرده است.
زیبایی در عین سادگی

زیبایی در عین سادگی

0
سادگی و خلوص، طبیعت محوری و عمیق بودن معماری، پاسخگوی نیازهای بشر امروزی به آرامش، بازگشت به خویشتن و طبیعت در هیاهوی شهرهای صنعتی و انبوه آسمانخراشها است.
طرح توسعه زمینهای کشاورزی در نوو سیبیرسک روسیه

طرح توسعه زمینهای کشاورزی در نوو سیبیرسک روسیه

0
این طرح جامع برای زمینهای موسسه تحقیقات کشاورزی تهیه شده و هدف آن، ایجاد یک منطقه شهری صمیمی است که با تحولات بلندمرتبه سازی در روسیه در تضاد است.