خانه برچسب‌ها رشد شهر

برچسب: رشد شهر

ابنزر هوارد

ابنزر هوارد

0
شهر مانند یک گل در هر مرحله از رشد و گسترش خود باید وحدت، تناسبات و کمال داشته باشد و گسترش شهر نباید موجب از بین رفت وحدت آن شود. ابنزر هوارد - برنامه ریز شهری