خانه برچسب‌ها دید و منظر بزرگراه

برچسب: دید و منظر بزرگراه

خوانش « پل طبیعت » به مثابه فضای جمعی

خوانش « پل طبیعت » به مثابه فضای جمعی

0
پل طبیعت در جایی، میانه اجتماع ایستاده است. میان طبقه مرفه و طبقه متوسط. این امکان همگانی بودن، ضامن ایجاد عدالت اجتماعی و حس تعلق شهروندان به شهر است.
پل عابر پیاده و دوچرخه سواری بر روی اتوبان

پل عابر پیاده و دوچرخه سواری بر روی اتوبان

0
طراحی این پل بسیار ساده بوده و استفاده از کابل سبب شفافیت آن چه برای ناظر بیرونی و چه برای کاربر شده است.