خانه برچسب‌ها درخت سایه انداز

برچسب: درخت سایه انداز

تاثیر درختان سایه انداز بر کاهش هزینه های گرمایش و سرمایش خانه های مسکونی

تاثیر درختان سایه انداز بر کاهش هزینه های گرمایش و سرمایش خانه های مسکونی

0
یافته های حاصل از کنترل و شبیه سازی کامپیوتری بیانگر آن است که درخت سایه اندازی با ارتفاع 7.5 متر منجر به کاهش سالانه 8 تا 12 درصد (10 تا 25 دلار) از هزینه های گرمایش و سرمایش یک خانه مسکونی می گردد.