خانه برچسب‌ها درختان با تاج گسترده

برچسب: درختان با تاج گسترده

تاثیر سایه درختان بر کارایی آسفالت

تاثیر سایه درختان بر کارایی آسفالت

0
مطالعات نشان می دهد که آسفالت در خیابان سایه دار نسبت به خیابان بدون سایه عمر بیشتری داشته و این امر کاهش 60 درصدی هزینه حفاظت در طول 30 سال را در پی دارد.