خانه برچسب‌ها درختان با تاج گسترده

برچسب: درختان با تاج گسترده

تاثیر سایه درختان بر کارایی آسفالت

تاثیر سایه درختان بر کارایی آسفالت

مطالعات نشان می دهد که آسفالت در خیابان سایه دار نسبت به خیابان بدون سایه عمر بیشتری داشته و این امر کاهش 60 درصدی هزینه حفاظت در طول 30 سال را در پی دارد.