خانه برچسب‌ها خیابان ولیعصر

برچسب: خیابان ولیعصر

نقد خیابان ولیعصر

نقد خیابان ولیعصر

خیابان ولیعصر از جمله محورهای مهم در توسعه تاریخی شهر تهران بوده و عناصر کهن معماری و منظر طبیعی آن، عناصری با کیفیت هستند که هنوز به تهران هویت می بخشند.