خانه برچسب‌ها خودرو

برچسب: خودرو

نادیده گرفتن آرامش حرکتی عابرین توسط خودروها

نادیده گرفتن حریم عابرین توسط خودروها

نقض حریم خط عابر پیاده توسط خودروها در تقاطع های شهری باعث برهم خوردن آرامش عابران شده و تنش در محیط شهری را افزایش می دهد.
آشتی خودرو و طبیعت، تبلیغ فیات برای طرح جدید خود

آشتی خودرو و طبیعت، تبلیغ فیات برای طرح جدید خود

طراح فیات برای معرفی محصول جدید به عنوان خودرویی دوستدار محیط زیست، به طور همزمان درخت و اتومبیل را به صورت یک جسم با هم ادغام کرده است.