خانه برچسب‌ها خنکی هوا

برچسب: خنکی هوا

تاثیر حضور درختان بر خنکی هوا

تاثیر حضور درختان بر خنکی هوا

تحقیقات نشان می دهد که حضور درختان در خیابانی با ترافیک سنگین، موجب خنکی هوا تا 17.5 درجه سانتیگراد می شود. همچنین اثرات خنک‌ کنندگی تا مسافت 100.58 متر از محل احساس می شود.