خانه برچسب‌ها خلق فضا

برچسب: خلق فضا

تغییر رویکرد دپارتمانهای پارک سازی در خلق فضاها و مراکز تفریحی

تغییر رویکرد دپارتمانهای پارک سازی در خلق فضاها و مراکز تفریحی

تغییر رویکرد دپارتمانهای پارک سازی موجب شد پارکها از ییلاقی برای ثروتمندان به فضاهای در دسترس فعلی برای استفاده طبقه کارگر و افراد متوسط جامعه تبدیل شوند.
کارکنان سالم و کوشا با فضای سبز پایگاه سابق نیروی دریایی

کارکنان سالم و کوشا با فضای سبز پایگاه سابق نیروی دریایی

این پردیس پایگاه سابق نیروی دریایی بوده و چشم انداز آتی آن، خلق مکانی صمیمی، توسعه صنعتی فضاهای عمومی، توسعه مسکونی و معماری با کیفیت است.