خانه برچسب‌ها توصیه به دانشجویان منظر

برچسب: توصیه به دانشجویان منظر

۱۰۰ درس که من از تحصیل در معماری منظر آموختم

۱۰۰ درس که من از تحصیل در معماری منظر آموختم

0
این مطلب تجربیات و توصیه های یک معمار منظر ایرلندی است که یافته های خود را از تحصیل و کار در رشته معماری منظر و در قالب ۱۰۰ گزاره بیان کرده است.