خانه برچسب‌ها تناسب

برچسب: تناسب

رعایت تناسب در رنگ و ارتفاع گیاهان

رعایت تناسب در رنگ و ارتفاع گیاهان

در طرح کاشت بوستان محله شاهد در شهر محمدیه، معیارهای زیبایی شناسی نظیر تقارن، تناسب و... رعایت شده است، به گونه ای که گیاهان با ارتفاع بیشتر در عقب و گیاهان با ارتفاع کمتر درجلوی باغچه کاشته شده اند.
مداخلات ویرانگر بر منظر دامنه کوه

مداخلات ویرانگر بر منظر دامنه کوه

در منطقه جنگلی دو هزار شاهد مداخلات ویرانگر در طبیعت توسط غیر بومیان هستیم که با خانه‌ های قدیمی تناسبی ندارند و منظره‌ ناهنجاری را به وجود آورده اند.