برچسب: تغییرات

تاثیر حضور گردشگر بر تغییرات اجتماعی و فرهنگی بومیان
  • زمان مطالعه : 8 دقیقه
  • ۰

    تاثیر حضور گردشگر بر تغییرات اجتماعی و فرهنگی بومیان

    تاثیر حضور گردشگر در یک منطقه دارای دو وجه است؛ وجه مثبت این تاثیرات، سهولت زندگی در این مناطق و کاهش محرومیتهای بومیان و وجه منفی آن، تغییر فرهنگ، پوشش، گویش، معماری بومی و شاخصه های هویتی منطقه است