خانه برچسب‌ها تعامل با طبیعت

برچسب: تعامل با طبیعت

خودبسندگی در معماری هورامانات

خودبسندگی در معماری هورامانات

سیمای سنگی روستاهای کردستان که محصول خشکه چینی مصالح برگرفته از کوههای پیرامون است، می تواند بوم گرایی، طراحی ارگانیک و اصل خودبسندگی را به وضوح نشان دهد.
غنای حسی در منظر هورامانات

غنای حسی در منظر هورامانات

در فرآیند ادراک محیط، رابطه‌ ای دو طرفه میان ویژگی محیط و درک حسی انسان وجود دارد. محیط کیفیات بصری، صوتی، لمسی و بویایی را در معرض حواس انسان قرار می‌ دهد.
بررسی الگوهای پایداری در منظر بومی روستای هورامان

بررسی الگوهای پایداری در منظر بومی روستای هورامان

سکونتگاههای روستایی به عنوان پدیده جغرافیایی، نمود فضایی و عینی عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند که در پایداری کامل در بستر طبیعت شکل گرفته اند.