خانه برچسب‌ها ترکمن صحرا

برچسب: ترکمن صحرا

پرونده منظر ترکمن صحرا

پرونده منظر ترکمن صحرا

پرونده منظر ترکمن صحرا به بررسی استان گلستان به عنوان نمونه ای از منظر که مجموعه ای از همنشینی لایه های منظرین طبیعی، فرهنگی، آیینی و شهری است، می پردازد.