خانه برچسب‌ها ترکمن صحرا

برچسب: ترکمن صحرا

پرونده منظر ترکمن صحرا

پرونده منظر ترکمن صحرا

0
پرونده منظر ترکمن صحرا به بررسی استان گلستان به عنوان نمونه ای از منظر که مجموعه ای از همنشینی لایه های منظرین طبیعی، فرهنگی، آیینی و شهری است، می پردازد.