خانه برچسب‌ها بهشهر

برچسب: بهشهر

خوانایی در باغ عباس آباد بهشهر

خوانایی در باغ عباس آباد بهشهر

باغ عباس آباد بهشهر با وجود قرارگیری در منطقه چلگه ای و نداشتن کرت های مشخص، به دلیل جضور محورهای آب در طول باغ، دارای هندسه خوانايي است.
آجر در بستر باغ عباس آباد بهشهر

آجر در بستر باغ عباس آباد بهشهر

جذابیت باغ آبی و تفرجگاهی عباس آباد بهشهر در اجرای دیتیل های جزئی آجر است که نشان از هوشمندی سازندگان در ایجاد حس باغ ایرانی در بستر جنگلی دارد.
معماری منظر باغهای تاریخی بهشهر و قلمرو آن

معماری منظر باغهای تاریخی بهشهر و قلمرو آن

انگیزه اصلی انتخاب مفاهیم، مصادیق و تمثیلهای بکار رفته در اولین پایان نامه دوره كارشناسی ارشد منظر دانشگاه تهران مربوط به باغهای بهشهر عناصر موجود بوده اند.