خانه برچسب‌ها بناهای یادبود

برچسب: بناهای یادبود

برخی از مدرن ترین طراحیهای منظر در جهان

برخی از مدرن ترین طراحیهای منظر در جهان

با وجود گرمایش کره زمین که جهان با آنها دست به گریبان است، این طراحیهای مدرن منظر به ما نشان می دهند که نیازی به قربانی کردن زیبایی برای حفظ محیط زیست نیست.