خانه برچسب‌ها برج مسکونی سبز

برچسب: برج مسکونی سبز

برج مسکونی Solaire با دو بام سبز

برج مسکونی Solaire با دو بام سبز

این پروژه که اولین برج بلند مسکونی سبز در آمریکای شمالی است که در پاسخ به یک مجموعه بلندپروازانه از دستورالعملهای جدید معماری سبز طراحی شده است.