خانه برچسب‌ها بالتیمور

برچسب: بالتیمور

آکواریوم ملی در بالتیمور

آکواریوم ملی در بالتیمور

در طراحی آکواریوم ملی بالتیمور و ساحل مجاور بر اساس اصول پایداری، آبهای سطحی و باران جهت آبیاری گیاهان جمع آوری و از خاک اصلاح شده و فشرده استفاده شده است.