خانه برچسب‌ها باغ ایرانی

برچسب: باغ ایرانی

جهت‌مداری منظره در باغ ایرانی

جهت مداری منظره در باغ ایرانی

0
منظره در باغ ایرانی هدایتگر مخاطب است. مقیاس و کشیدگی فرم در حوض باغ دولت آباد یزد، عمق دید را افزایش داده و باعث تاکید هرچه بیشتر جهت مداری درباغ می گردد.