برچسب: ایمنی

تاثیر وجود مسیرهای دوچرخه سواری بر امنیت کاربران
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • ۰

    تاثیر وجود مسیرهای دوچرخه سواری بر امنیت کاربران

    پژوهشی ۱۱ ساله در ۲۴ شهر کالیفرنیا نشان دهنده آن است که شبکه های خیابانی با تراکم بالا، برای دوچرخه سواری امن تر هستند. مطابق با این پژوهش، افزایش میزان دوچرخه سواری در شهرها، خطرات ناشی از تصادفات شدید رانندگی را به طور چشمگیری کاهش داده است.