خانه برچسب‌ها انسان و محیط

برچسب: انسان و محیط

غنای حسی در منظر هورامانات

غنای حسی در منظر هورامانات

در فرآیند ادراک محیط، رابطه‌ ای دو طرفه میان ویژگی محیط و درک حسی انسان وجود دارد. محیط کیفیات بصری، صوتی، لمسی و بویایی را در معرض حواس انسان قرار می‌ دهد.
گَرِت اِکبو

گَرِت اِکبو

طراحی باغ سرآغازی بر طراحی منظر در مقیاس بزرگتر است. طراح با همه دغدغه های روابط بین انسان و محیط به صورت مستقیم مواجه می شود. گَرِت اِکبو - معمار منظر