خانه برچسب‌ها انرژی

برچسب: انرژی

کاج خورشیدی اثری از گروه معماری HG

کاج خورشیدی اثری از گروه معماری HG

ساختار سازه کاج خورشیدی مجسمه ای از نسل نور خورشید است که از طرح هندسی و شکل کاج مخروطی الهام گرفته است و به سمت نظم و اصول طبیعی بهینه شده است.
تاریخچه دیوارهای سبز

تاریخچه دیوارهای سبز

دیوارهای سبز بر شهر و شهروندان اثر می گذارند. بناها را از عوامل طبیعی محافظت و به کاهش دما کمک می کنند و با ایجاد میکروکلیما، از حرارت شهرها نیز می کاهند.