خانه برچسب‌ها افسانه

برچسب: افسانه

پژوهش معمارانه؛ سه افسانه و یک مدل

پژوهش معمارانه؛ سه افسانه و یک مدل

معماری شکلی از دانش است که می تواند و باید از طریق پژوهش توسعه یابد و پژوهش خوب را می توان با استفاده از آزمون سه گانه اصالت، اهمیت و سختی شناخت.
منظر آئینی تلفیقی از سنت و افسانه

منظر آئینی تلفیقی از سنت و افسانه

گورستان و زیارتگاه خالد نبی در منظری بکر، نمایانگر نگاه ساده ترکمنها به مفهوم زندگی بوده و تلفیقی از افسانه محلی و حضور عناصر منظرین همچون کوه و درخت است.