برچسب: اصول معماري منظر

کتاب فرم و بافت در معماری منظر
  • زمان مطالعه : 19 دقیقه
  • ۲

    کتاب فرم و بافت در معماری منظر

    انتشارات جهاد دانشگاهی به تازگی کتاب فرم و بافت در معماری منظر به تالیف کاترین دی و ترجمه دکتر محسن کافی و مهندس پیمان گلچین را وارد بازار کرده است.